Pluimvee

Wij tellen op dit moment 30 legkippen van verschillende soorten. Wij bieden u het gekende bruine ei aan, maar ook creme, groen, blauw, donker bruin en witte eieren zitten bij ons in het assortiment.

Als u bij ons een doosje eieren koopt hebt u altijd een mooie mix!

Geen paniek, ook al komen de eieren in deze kleuren uit de kip, de binnenkant is nog altijd het gewone ei met wit eiwit en geel eigeel.

 

Onze kippen worden op gras gekweekt. Wij hebben een “mobile chickencoop” gebouwd op de basis van een aanhangwagen. Dit is eigenlijk een kippenhok op wielen die zichzelf grotendeels proper maakt doordat de vloer de uitwerpselen doorlaat. Dit gecombineerd met een mobiele net, zorgt ervoor dat wij onze kippen kunnen verplaatsen naar waar we willen. Zodra het gras kort, beschadigd of vuil is, verzetten wij onze kippen op een vers stuk gras. Dit maakt van onze kippetjes gelukkige kippen en dat smaak je ook in de eieren.

 

Verder kweken bij met volgende soorten kippen:

- Duitse Faverolles groothoender

- Cream Legbar

 

Bij ons kunt u broedeieren van deze soorten kopen, of kuikens van eind maart tot eind juni.

Onze kuikens worden niet gesekst of gevaccineerd.

Voor alle duidelijkheid, onze consumptie-eieren worden ten aller tijde apart gehouden van onze broedeieren!

 

Voor meer informatie over onze broedeieren of kuikens, kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier.

Poules

Pour le moment nous avons aux alentours de 30 poules pondeuses de différentes variétés.Nous avons les œufs traditionnels que tout le monde connaît, mais aussi des œufs de couleurs crème, vert, bleu, brun foncé et blanc.

Quand vous achetez une boîte d’œufs chez nous, vous recevez un beau mix de couleurs !

Mais pas de panique, même si les œufs ont une couleur particulière à l’extérieur,  le blanc d’œuf est toujours blanc, et le jaune d’œuf et toujours jaune.

 

Nous poules sont élevées sur l’herbe. Nous avons fabriqué un ‘mobile chickencoop’ sur une base d’une remorque. C’est un poulailler sur deux roues qui se nettoie lui-même grace à un font qui laisse passer les excréments. Combiné avec filet mobile, nous pouvons mettre nos poules où nous le désirons. Quand l’herbe devient trop courte ou endommagée, nous bougeons les poules de place sur de l’herbe fraiche. Ça fait de nos poules, des poules heureuses et ça se goute dans les œufs.

 

Nous élevons avec quelques variétés de poules :

-Faverolles Allemand

-Cream Legbar

 

Vous pouvez acheter des œufs fécondés de ces variétés chez nous, ou des poussins à partir de fin mars jusque fin juin.

Nos poussins ne sont pas sexé ou vaccinés.

En tout cas nos œufs à couver sont séparés de nos œufs comestibles!

 

Pour plus d’informations sur nos œufs à couver ou nous poussins, vous pouvez nous envoyer un message sur la page Contact.