• Bestel u verse groenten en eieren bij Derrys Garden!
  • Commandez vos l├ęgumes et oeufs frais chez Derrys Garden!

Graaseieren

Oeufs de pâturages

Vanuit onze gegroeide passie voor kippen bieden wij ondertussen al meer dan een jaar consumptie eieren aan bij Derrys Garden.

Wij hebben ons geëngageerd om niet alleen lekkere eieren aan te bieden, nog belangrijker is om eieren te verkopen van gelukkige en gezonde kippen.

Wil jij ook zo een doosje lekkere eieren kopen? Neem gerust contact met ons op.

 

Hiervoor hebben wij zelf een kippenkar gebouwd om een 40-tal kippen te huisvesten.

De belangrijke aspecten van deze kar zijn dat er een doorlatende bodem werd ingebouwd, waardoor de uitwerpselen in de grond vallen in plaats van op de bodem van het hok. Hierdoor zitten onze dieren altijd proper.

En het woord zegt het zelf, het is een kar en is dus gebouwd op een onderstel met wielen. In ons geval een oude aanhangwagen.

De kippenkar in combinatie met mobiele netten zorgt ervoor de we onze kippen gemakkelijk kunnen verplaatsen.

Is het gras te kort, is het te nat en wordt het modderig? Dan verzetten wij onze kippen naar een nieuw stuk gras.

Ze zitten met andere woorden dus altijd op gras, vandaar de term Graaseieren.

 

Onze dieren hebben de mogelijkheid om een zo natuurlijk mogelijk leven te leiden doordat ze 24u/24u het hele jaar door buiten zitten.

Ze komen buiten wanneer ze willen, gaan slapen in een droog en roofdierbestendig hok wanneer ze willen. Ze kunnen vrij zoeken naar insecten, kruiden en staan zo goed als heel het jaar op gras.

Ten aller tijde hebben ze gepaste voeding en water ter beschikking.

Hun ei kunnen ze op ieder moment van de dag kwijt in een van de 12 ingebouwde legnesten.

Ten slotte hebben ze de mogelijkheid om te schuilen bij wind en regen of bij warm weer.

 

Dit alles samen zorgt voor heerlijke eieren met een vaste structuur en mooi donkere dooiers.

Volgens een Amerikaans onderzoek uit 2003 van het Pennsylvania State University, zou blijken dat deze graaseieren twee maal zoveel omega 3 bevat, drie maal zoveel vitamine D, 4 keer zoveel vitamine E en 7 keer zoveel bèta caroteen dan commerciële eieren. (*)

Hieruit blijkt dus dat de graaseieren voedzamer zijn.

 

Wij halen enorm veel voldoening uit deze manier van werken. We zien onze kippen gelukkig en maken onze klanten gelukkig met hun lekkere eitjes.

Dit is waarvoor we het doen!

 

Opgepast! Wegens het succes gaan we onze capaciteit kippen meer dan verdubbelen. Om geen ziekten binnen te brengen in onze groep broeden wij onze eigen kuikens uit en brengen deze groot. Het introduceren van nieuwe volwassen dieren proberen we tot een minimum te beperken. Onze eerste kuikens zijn geboren begin februari. Tussen de geboorte van het kuiken en het leggen van het eerste ei zit er 18 a 24 weken. Tot die periode is het schipperen om iedereen op tijd te kunnen voorzien van een doos heerlijke eieren. Op dit moment kunnen we bijna onze eerste groep introduceren bij de oudere dieren. We hebben ook een nieuwe reeks eieren uitgebroed om in het najaar nog enkele kippen extra te kunnen toevoegen.

 

Wij kunnen niet wachten om meer mensen te voorzien van onze eieren. Bedankt voor het begrip!

 

De notre passion grandissante pour les poules, nous proposons depuis plus d'un an des œufs de consommation chez Derrys garden.Nous nous engageons non seulement à offrir des œufs savoureux, mais surtout à vendre des œufs provenant de poules heureuses et en bonne santé.Voulez-vous aussi acheter une boîte d'œufs? N'hésitez pas à nous contacter.Pour cela, nous avons construit nous-mêmes un poulailler sur roues pouvant accueillir environ 40 poules.Les aspects importants de ce poulailler sont qu'un fond perméable a été intégré, de sorte que les excréments tombent dans le sol plutôt que sur le sol du poulailler. En conséquence, nos animaux sont toujours dans un environnement propre.Et le mot dit tout, c'est un poulailler sur roues et est donc construit sur une base amovible. Dans notre cas une vieille remorque.Ce poulailler en combinaison avec des filets mobiles nous permet de déplacer facilement nos poules.L'herbe est-elle trop courte, trop humide et boueuse ? Nous déplaçons nos poules vers un nouveau morceau d'herbe.Les poules sont toujours sur l'herbe, d'où le terme œufs de pâturages.Nos animaux ont la possibilité de vivre une vie aussi naturelle que possible car ils sont dehors 24 heures sur 24 toute l'année.Ils sortent quand ils veulent, dorment dans un enclos sec et à l'épreuve des prédateurs quand ils veulent.

Ils peuvent librement rechercher des insectes, des herbes et sont sur l'herbe presque toute l'année.Ils ont de la nourriture et de l'eau en quantité suffisante à tout moment.Ils peuvent pondre leur œufs à tout moment de la journée dans l'un des 12 pondoirs intégrés.Enfin, ils ont la possibilité de s'abriter du vent et de la pluie ou des fortes chaleurs.Tout cela assure de délicieux œufs avec une structure solide et de beaux jaunes d’œuf foncés.Selon une étude américaine de 2003 de la Pennsylvania State University, ces œufs de pâturages contiennent deux fois plus d'oméga 3, trois fois plus de vitamine D, 4 fois plus de vitamine E et 7 fois plus de bêta-carotène que les œufs du commerce. (*)Cela montre que les œufs de pâturages sont plus nutritifs.Nous tirons beaucoup de satisfaction de cette façon de travailler. Nous voyons nos poules heureuses et rendons nos clients heureux avec leurs délicieux œufs.C'est pour ça qu'on le fait !

Attention! En raison du succès, nous allons plus que doubler notre capacité de poules. Afin de ne pas introduire de maladies dans notre groupe, nous faisons éclore et élevons nos propres poussins. Nous essayons de limiter au minimum l'introduction de nouveaux animaux adultes. Nos premiers poussins sont nés début février. Il y a 18 à 24 semaines entre la naissance du poussin et la ponte du premier œuf. D'ici là, ce n'est qu'une question de temps pour pouvoir fournir à chacun une boîte de délicieux œufs. À ce moment, nous pouvons presque présenter notre premier groupe aux animaux plus âgés. Nous avons également fait éclore un nouveau lot d'œufs pour ajouter quelques poules supplémentaires à l'automne.

 

Nous avons hâte d’avoir la possibilité de fournir nos œufs à encore plus de gens. Merci de votre compréhension!