Graaseieren

Oeufs de pâturages

Vanuit onze gegroeide passie voor kippen bieden wij ondertussen al meer dan een jaar consumptie eieren aan bij Derrys Garden.

Wij hebben ons geëngageerd om niet alleen lekkere eieren aan te bieden, nog belangrijker is om eieren te verkopen van gelukkige en gezonde kippen.

Wil jij ook zo een doosje lekkere eieren kopen? Neem gerust contact met ons op.

 

Hiervoor hebben wij zelf een kippenkar gebouwd om een 120-tal kippen te huisvesten. Op heden hebben wij 80 legkippen.

De belangrijke aspecten van deze kar zijn dat er een doorlatende bodem werd ingebouwd, waardoor de uitwerpselen in de grond vallen in plaats van op de bodem van het hok. Hierdoor zitten onze dieren altijd proper.

En het woord zegt het zelf, het is een kar en is dus gebouwd op een onderstel met wielen. In ons geval een oude aanhangwagen.

De kippenkar in combinatie met mobiele netten zorgt ervoor de we onze kippen gemakkelijk kunnen verplaatsen.

Maandelijks worden onze kippen verzet.

Zo zitten ze dus altijd op gras, vandaar de term Graaseieren.

 

Onze dieren hebben de mogelijkheid om een zo natuurlijk mogelijk leven te leiden doordat ze 24u/24u het hele jaar door buiten zitten.

Ze komen buiten wanneer ze willen, gaan slapen in een droog en roofdierbestendig hok wanneer ze willen. Ze kunnen vrij zoeken naar insecten, kruiden en staan zo goed als heel het jaar op gras.

Ten aller tijde hebben ze gepaste voeding en water ter beschikking.

Hun ei kunnen ze op ieder moment van de dag kwijt in een van de 20 ingebouwde legnesten.

Ten slotte hebben ze de mogelijkheid om te schuilen bij wind en regen of bij warm weer.

 

Dit alles samen zorgt voor heerlijke eieren met een vaste structuur en mooi donkere dooiers.

Volgens een Amerikaans onderzoek uit 2003 van het Pennsylvania State University, zou blijken dat deze graaseieren twee maal zoveel omega 3 bevat, drie maal zoveel vitamine D, 4 keer zoveel vitamine E en 7 keer zoveel bèta caroteen dan commerciële eieren. (*)

Hieruit blijkt dus dat de graaseieren voedzamer zijn.

 

Wij halen enorm veel voldoening uit deze manier van werken. We zien onze kippen gelukkig en maken onze klanten gelukkig met hun lekkere eitjes.

Dit is waarvoor we het doen!

 

De notre passion grandissante pour les poules, nous proposons depuis plus d'un an des œufs de consommation chez Derrys garden.Nous nous engageons non seulement à offrir des œufs savoureux, mais surtout à vendre des œufs provenant de poules heureuses et en bonne santé.Voulez-vous aussi acheter une boîte d'œufs? N'hésitez pas à nous contacter.Pour cela, nous avons construit nous-mêmes un poulailler sur roues pouvant accueillir environ 120 poules.
Nous avons actuellement 80 poules pondeuses.
Les aspects importants de ce poulailler sont qu'un fond perméable a été intégré, de sorte que les excréments tombent dans le sol plutôt que sur le sol du poulailler. En conséquence, nos animaux sont toujours dans un environnement propre.Et le mot dit tout, c'est un poulailler sur roues et est donc construit sur une base amovible. Dans notre cas une vieille remorque.Ce poulailler en combinaison avec des filets mobiles nous permet de déplacer facilement nos poules.Nos poules sont déplacés chaque mois.

Donc, ils sont toujours sur l’herbe, d’où le terme œufs de pâturages.Nos animaux ont la possibilité de vivre une vie aussi naturelle que possible car ils sont dehors 24 heures sur 24 toute l'année.Ils sortent quand ils veulent, dorment dans un enclos sec et à l'épreuve des prédateurs quand ils veulent.

Ils peuvent librement rechercher des insectes, des herbes et sont sur l'herbe presque toute l'année.Ils ont de la nourriture et de l'eau en quantité suffisante à tout moment.Ils peuvent pondre leur œufs à tout moment de la journée dans l'un des 20 pondoirs intégrés.Enfin, ils ont la possibilité de s'abriter du vent et de la pluie ou des fortes chaleurs.Tout cela assure de délicieux œufs avec une structure solide et de beaux jaunes d’œuf foncés.Selon une étude américaine de 2003 de la Pennsylvania State University, ces œufs de pâturages contiennent deux fois plus d'oméga 3, trois fois plus de vitamine D, 4 fois plus de vitamine E et 7 fois plus de bêta-carotène que les œufs du commerce. (*)Cela montre que les œufs de pâturages sont plus nutritifs.Nous tirons beaucoup de satisfaction de cette façon de travailler. Nous voyons nos poules heureuses et rendons nos clients heureux avec leurs délicieux œufs.C'est pour ça qu'on le fait !