Ons Verhaal

Hallo!

 

Wij zijn Tessa (29) en Guillaume (30) en samen proberen wij iets moois uit de grond te stampen.

Het moestuinieren zat er al van jongs af aan in bij Guillaume, zo ongeveer vanaf zijn 14 jaar. De papa gaf een klein stukje tuin af om een zelfgemaakte serre in elkaar te knutselen en nog genoeg ruimte over te houden om in en rond de serre groenten te kweken.

Enkele jaren later leerden wij elkaar kennen en in 2015 kochten wij samen een huis waar al rap een plaatsje werd voorzien voor enkele groenten te kweken. Elk jaar werd de moestuin een beetje groter tot er eigenlijk geen plaats meer genoeg was. Tessa had toen ook de passie te pakken!

 

We hebben toen het geluk gehad om een stuk tuin van onze buren over te kopen. Net op dat moment begon het ondertussen bekende virus Corona aan zijn opmars.

We hadden veel tijd om de tuin aan te passen en deze te laten samenvloeien met onze reeds bestaande tuin. En zo zijn we in 2019 beginnen kweken op een nog relatief kleine moestuin van 40m² en het houden van 2 Ouessant schaapjes.

 

De Corona-crisis heeft ons doen inzien dat wij iets anders willen doen met ons leven! Wij willen terug naar de essentiële basis, geen pesticiden, samen werken met de natuur (of moet ik zeggen meewerken met de natuur?) en mooie maar vooral lekkere en gezonde groenten kunnen verkopen rechtstreeks aan de klant.

Wij passen dan ook het "no-till" principe toe waarin we de aarde niet omwoelen. 1-malig trekken we het gras kapot met een triltand, daarna leggen we een laag onbewerkt karton en vervolgens compost en houtsnippers. De fauna die reeds aanwezig is onder het gras, die blijft intact en kruipt omhoog in de compost. Verder proberen we ons te verdiepen in het kweken op een ecologische en verantwoorde manier.

 

Wij hebben geen diploma in de landbouwsector, maar bij ons geldt het principe van het goeie boerenverstand!

Al doen leert men en dat is bij ons zeker en vast van toepassing.

Wij verdiepen ons adhv van boeken, documentaires, enz.

 

Verser kan het bij ons niet zijn. U bestelt en wij halen het voor u uit de grond.

Wij willen de keten van de productie tot de eindgebruiker zo klein mogelijk houden door geen tussenstappen toe te laten.

Misschien kent u de Franse term Maraicher wel? Dit is wat wij ook doen. Laten we ons een kleine boerderij noemen die net genoeg produceert om de mensen uit het dorp rond de tuin, kan voorzien van verse groenten.

Veel mensen hebben de mooie hobby moestuinieren ontdekt. Maar toen het leven opnieuw op gang kwam, verdween de tijd die vrij was om met de handen te vroeten in de aarde. En dat is jammer. Maar wie wel nog altijd diezelfde smakende en gezonde groentjes wilt, kan bij ons terecht.

 

Een andere passie is het bezig zijn met kippen. Kippen houden, kippen kweken.

U kunt bij ons van slechts enkele soorten kippen, broedeieren of kuikens kopen.

Meer informatie hierover op de pagina "Pluimvee"

 

Ondertussen hebben wij 4 Ouessant schaapjes, waarvan 3 moeren, Sienne, Suzette en Suzy en 1 ram genaamd Bere.

Het zijn super leuke kleine diertjes die ons helpen het gras kort houden.

Elke winter komen ze naar huis zodat we hen altijd zien. Maar ook om bij ons hun jongen te werpen.

Elke jaar mogen wij 2 lammetjes verwachten die later verkocht worden.

 

Wilt u ons project steunen? Dat kan op verschillende manieren.

U vindt op deze website een voorraadlijst van onze beschikbare groenten en eieren. Via het contactformulier kan u uw bestelling doorgeven aan ons.

Deze voorraadlijst wordt regelmatig geüpdatet. 

Of u kan op onze webshop terecht voor merchandise, cadeaubons en cadeaumanden.

 

Vele groeten,

Tessa en Guillaume

Notre histoire

Bonjour! 

 

Nous sommes Tessa(29) et Guillaume (30) et ensemble nous essayons de créer quelque chose de bien.

Travailler dans le potager, c’est quelque chose que Guillaume fait depuis qu’il était (plus) jeune, plus ou moins à partir de ses 14 ans. Son père lui a laissé une partie du jardin pour y bricoler une serre pour cultiver des légumes dans et autour de la serre.

Quelques années plus tard, nous nous sommes rencontrés et en 2015 nous achetons notre maison, où très rapidement nous installons un petit potager. Petit à petit le potager devenait de plus en plus grand, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus assez de place. Ces à ce moment-là que Tessa découvre également la passion.

 

Nous avons eu la chance de pouvoir acheter une partie du jardin du voisin.

C’était plus ou moins quand on entendait pour la première fois du Covid.

Le virus nous a donné le temps de réaménager le jardin et raccorder le jardin à notre jardin existant. Et en 2019 nous commençons à cultiver nos légumes sur un potager de 40m², ce qui n’est toujours pas très grand et à tenir deux petits moutons Ouessant.

 

La pandémie nous a fait voir ce qu’on voulait faire de notre vie ! Nous voulons retourner à la base, pas de produits chimiques, travailler avec la nature (ou ensemble avec la nature) et produire de beaux, bons légumes mais surtout des légumes sains que nous vendons directement aux clients.

Nous travaillons selon le principe du "no-till", ou nous ne retournons pas la terre. Une fois nous cassons l’herbe avec un cultivateur, après nous mettons du carton non travaillé et ensuite du compost et des copeaux de bois. Nous apprenons tous les jours à cultiver d’une façon écologique et responsable.

 

Nous n’avons pas de diplôme dans le secteur, mais nous utilisons notre bon sens.

C’est en faisant que nous apprenons et ça s’applique certainement sur nous.

Nous apprenons en lisant des livres, en regardant des documentaires, etc.

 

Plus frais, vous ne trouverez pas. Vous commandez et nous allons chercher les légumes dans le potager. Nous voulons garder le cycle entre le producteur et le client le plus petit possible en éliminant les intermédiaires.

Peut-être vous connaissez le terme Maraicher ? C’est en quelque sorte ce que nous faisons. Appelons-nous une petite ferme qui est assez grande pour fournir les habitants du villages et nos connaissances de légumes et œufs.

Beaucoup de personnes ont découvert la belle passion du potager. Mais entre-temps la vie a repris la routine d’avant et beaucoup n’ont plus le temps de mettre les mains dans la terre et c’est malheureux. Mais ceux qui veulent quand même avoir ces bons légumes avec ce gout si pur, vous êtes la bienvenue chez nous.

 

Une autre passion à nous, c’est les poules. Avoir des poules, reproduire avec les poules.

Nous élevons quelques variétés de poules. Chez nous vous pouvez-vous procurer des œufs fécondés ou des poussins.

Pour plus d’informations je vous propose d’aller sur la page "Volaille".

 

Entre-temps nous avons 4 moutons Ouessant, dont 3 brebis, Sienne, Suzette et Suzy et 1 bélier nommé Bere.

Ce sont des petits moutons super chouettes qui nous aident a entretenir l'herbe.

Chaque hiver ils reviennent chez nous pour avoir un oeil sur eux. Mais aussi pour mettre bas les petits.

Chaque année, nous pouvons attendre deux petits agneaux qui seront vendus plus tard dans l'année.

 

Voulez-vous nous soutenir? Vous pouvez le faire de plusieurs façons.

Sur notre site, vous trouverez une liste de disponibilité de nos légumes et de nos œufs. Vous y trouverez aussi la disponibilité de nos marchandises, nos œufs à couver et les poussins.

Ces listes sont mises a jour régulierement.

Pour passer une commande il suffit de nous envoyer un message sur la page Contact.

 

Cordialement,

Tessa et Guillaume